Aşura mı yoksa Aşure mi

      AŞURA MI? AŞURE Mİ?

Ramazan Emre     

Bugün 10 Muharrem. Bu hüzünlü günde Kerbela'da katledlen Peygamber evladı Hazreti Hüseyin ve 72 yaranını rahmetle ve minnetle anarken, katileri olan Yezit onun yolunda giden zalimleri kınıyorum.

Ne yazık ki, her yıl Muharrem ayı geldiğinde, yazılı ve görsel basının çoğunda ve camilerde Muharrem ayının 10’unda Müslümanları sevindiren bir dizi olayların meydana geldiği yazılır ve anlatılır.

Adeta Müslümanların o gün bayram yapmaları istenir.

Çünkü Muharrem ayının 10’unda  Hz. Adem bu gün yaratılmış, yerler, gökler, melekler bu gün yaratılmış, Hz.Nuh gemiden tufandan bugün kurtulmuş, Hz.Yusuf zindandan bu gün çıkmış, Hz.Yakup’un gözleri bugün açılmış, Hz.Yunus bugün balık karnından kurtulmuş,  Hz.Musa bugün firavundan kurtulmuş vs.” şeklinde olaylar sıralanır. Sanki Allah’ın başka bir günü yokmuş gibi bütün bu olaylar aynı günde meydana geldiği masalı ballandıra balandıra anlatılır.

Oysa, Ehl-i Beyt kaynaklarına göre: Hz. Adem’in ve Hz. Davud’un tövbeleri de Zilhicce ayında kabul olmuştur. Hz. Yunus  Zilkaade ayında balığın karnından çıkarılmıştır. Hz. Nuh’un gemisinin sahile yanaşması Zilhicce ayının 18. günü vuku bulmuştur. Hz. Musa (a.s) için denizin yarılması Rebiulevvel ayında gerçekleşmiştir….”

Yani Muharrem ayının 10. gününde gerçekleştiği söylenen olayların aynı günde değil, değişik zamanlarda gerçekleştiği Peygamberin Ehl-i Beyti tarafından biz Müslümanlara bildirilmiştir.

Peygamberimizin vefat etmeden önce bize bıraktığı iki ağır emanetten biri olan Ehl-i Beytin dediklerine riayet etmeyenler, Müslüman görüntüsü veren ama öz de Peygamber ve Ehl-i Beytine düşman olan kişiler yönetici olarak iş başına getirdiler.

Peygamberin  Ehl-i Beyt’ine düşman olan Emeviler, Ehl-i Beyt İmamlarını katlettiler ve katletmekle kalmayarak, 70 yıl camilerde onlara lanet ettirdiler.

Aşura; Peygamberden 50 sene sonra, Hicri 61. Yılın Muharrem ayının 10. Günü, Peygamberin ciğerparesi, evladı, cennet gençlerinin efendisi, Ehl-i Beytin gülü-zarı İmam Hüseyin ve 72 yaranı ile birlikte, Yezit ordularıyla giriştiği savaşta vahşice katledilip ailesi, kadınlar ve çocuklarının zincirlenerek esir alınıp Şam’a götürülmesi günüdür.

Aşura kelimesi arapça 10.gün anlamına gelmektedir. Peki nasıl oluyor da Müslümanlar aşura  gününü bayram ilan ediyor ve kutluyorlar?

O gün insanlık tarihinin en vahşi görüntüleri sergilenmişken, tüm güzel şeylerin o güne denk geldiği nasıl söylenebiliyor?

Burada bir tuhaflık yok mu?

Var tabi.

Çünkü Aşura günü yezidin başını çektiği küfür ve münafık grubu birçok  uydurma hadislerle kendi yaptıklarını bayrama ve kutlamaya çevirmek;

Müslümanlara bu sahte kurtuluş masallarını anlatarak vahşi cinayetlerini örtmek;

istedikleri ortadadır.

Gelelim Aşureye. Aşure ise bir çeşit tatlı…

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ek bilgiler